ⓘ Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest

                                     

ⓘ Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest

Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest on teenetemärk Eesti Vabariigi kodanike registreerijaile, mida andis välja Nõmme Eesti Kodanike Komitee. Märgi idee algatajad olid Ahti Mänd ja Ilmar Palias, märgi kujundas Aleksander Semiskar.

Kaido Kama hinnangul oli märgi näol tegu pühaduserüvetusega.

                                     

1. Statuut

Iga registreerija, kes vastab järgmistele tingimustele:

1. on kuni 24.02.1990.a. nõuetekohaselt ja isiklikult registreerinud – linnas vähemalt 1000 ja maal vähemalt 500 Eesti Vabariigi kodanikku ja kodakondsuse taotlejat;

2. on aktiivselt osalenud Eesti Kongressi valimiste ette valmistamises ja läbi viimises,

saab selle mälestusmärgi ja omab õigust seda kanda, MÄRGID ON NUMMERDATUD.

Märkus: Märgi väljaandmisel võib teha ka registreeritute arvus mööndusi, kui selleks on mõjuvad põhjused:

a) demograafiliselt raske piirkond muulaste suur ülekaal, väga väike asustustihedus,

b) suured isiklikud pingutused hoolimata puudulikest füüsilistest võimetest.

Märgi statuut on välja töötatud 15.01.1990.a. Nõmme EKK laiendatud juhatuse koosolekul, ilmunud ajalehes "Nõmme Kodanik" nr. 3, täiendatud 26.02.1990.a. Nõmme EKK laiendatud juhatuse koosolekul ning lõplikul kujul kinnitatud Nõmme EKK üldkoosolekul 02.03.1990., kus anti välja ka esimesed märgid.

Märgi statuut pakuti 03.03.1990.a. välja Peakomiteele, kus küsimus jäi õhku rippuma, kuna Peakomitee läheb laiali. Palume teie komitee kirjalikke esildisi registreerijate kohta, kes vastavad antud statuudile ja arvamusi, kes võiks märgi väljaandmist jätkata, tagades statuudist kinnipidamise. Märke on 450 tk a – 12.

04.03.1990

Nõmme EKK esimees Kalev Ots vanemregistreerija Ahti Mänd vabaliige Mairo Kesler

Käesolev kiri on üheaegselt saadetud kõikidele kihelkonnakomiteedele.

                                     

2. Välja antud mälestusmärkide loend

 • 86. Lian Johanson Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 21. Helle Vainlo Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 120. Ave Kristjankroon Jõelähtme Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 94. Ülle Varula Nissi Eesti Kodanike Komitee, 5. aprill 1990
 • 27. Feliks Tipner Maardu Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 81. Elve Karro Kose Eesti Kodanike Komitee, 22. märts 1990
 • 90. Endel Fuchs Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 26. Olev Sild, 26. veebruar 1990
 • 57. Jaan Markson Pärnu-Jaagupi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 98. Enriko Erkman Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 3. mai 1990
 • 119. Jüri Kerner Jõelähtme Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 15. Aleksander Semiskar Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 84. Virve Lepp Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 117. Ants Urvaste Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 58. Meedy Hiielo Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 42. Maido Armas Hageri Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 87. Lea Plass Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 150. Ester Kurg Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 3. Mairo Kesler Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 121. Ants Talioja Kose Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 104. Toivo Hollo Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 160. Indrek Laur Paistu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 20. Gennadi Akšintsev Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 131. Enn Laanesaar Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 153. Ingrid Sõber Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 23. veebruar 1991
 • 149. Enn Rebas Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 51. Leili Luuk Harju-Jaani Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 126. Elmar Randma Kihnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 107. Paavo Eenla Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 45. Andrus Kessel Hageri Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 113. Jaan Viktor Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 135. Peeter Kevad Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 13. oktoober 1990
 • 163. Andres Ilves Paide Eesti Kodanike Komitee, 25. november 1991
 • 166. Taimi Meri Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 27. august 1993
 • 2. Raivo Ruus Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 65. Reet Mägedi Varbla Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 128. Anatol Rosenberg Kihnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 69. Marje Saar Avinurme Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 50. Robert Vaitmaa Harju-Jaani Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 100. Elvi Peeja Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 3. mai 1990
 • 105. Mainer Järvelill Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 11. Viktor Imala Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 123. Marju Verk Kose Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 49. Uno Kink Harju-Jaani Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 95. Kaja Reppo Nissi Eesti Kodanike Komitee, 5. aprill 1990
 • 138. Marika Kiviselg Häädemeeste Eesti Kodanike Komitee, 13. oktoober 1990
 • 109. Madis Liivet Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 130. Margus Palu Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 1. Ahti Mänd Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 111. Kalju Kuld Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 22. Nelle Kiolein Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 93. Ilmar Leitmäe Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 158. Mati Kallas Tarvastu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 77. Ando Eelmaa Harju-Madise Eesti Kodanike Komitee, 21. märts 1990
 • 151. Tajo Kadajas Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 61. Helle Maajärv Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 92. Uno Kohver Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 162. Ene Ilves Paide Eesti Kodanike Komitee, 25. november 1991
 • 4. Meelis Jürisson Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 73. Eha-Mall Ilsen Halliste Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 99. Anne-Ly Kabrits Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 3. mai 1990
 • 156. Allan Luha Tarvastu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 137. Ernest Karp Kabli Eesti Kodanike Komitee, 13. oktoober 1990
 • 13. Elo Tammik Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 141. Ellen Paljak Torma Eesti Kodanike Komitee, 5. november 1990
 • 47. Toomas Pärn Juuru Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 52. Urve Rebane Türi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 82. Miralda Saluste Kose Eesti Kodanike Komitee, 22. märts 1990
 • 118. Aleksander Torjus Jõelähtme Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 63. Ilmar Laar Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 6. Jaan Audru Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 79. Endel Väli Kose Eesti Kodanike Komitee, 22. märts 1990
 • 9. Margus Vilt Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 145. Mart Viires Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 154. Tarmu Paju Tarvastu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 144. Jüri Tammemägi Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 72. Urve Järvelt Halliste Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 140. Toivo Õunapuu Torma Eesti Kodanike Komitee, 5. november 1990
 • 80. Maie Aedvere Kose Eesti Kodanike Komitee, 22. märts 1990
 • märgid nr. 28–40 reserveeritud muuseumidele
 • 106. Greenart Nagel Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 53. Eha Mikkola Türi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 10. Toomas Kalmet Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 76. Tarvo Liiva Harju-Madise Eesti Kodanike Komitee, 21. märts 1990
 • 112. Evi Glaase Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 122. Aare Mölder Kose Eesti Kodanike Komitee, 25. mai 1990
 • 146. Jüri Mäevere Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 46. Virve Nurmik Juuru Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 108. Lembit Sikk Vastseliina Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 71. Maie Mooses Halliste Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 129. Ain Johanson Häädemeeste Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 59. Maie Joanainen Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 85. Raul Nurmoja Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 16. Ilmar Palias Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 103. Arnold Heinmaa Järva-Jaani Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 48. Feodor Nurm Juuru Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 132. Tõnu Simson Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 125. Kalju Mihklepp Mihkli Eesti Kodanike Komitee, 30. mai 1990
 • 91. Rita Seppam Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 88. Ivar Tallinn Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 75. Jaan Lillesalu Märjamaa Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 110. Anne Unnuk Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 23. Edgar Salin Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990"
 • 66. Ain Kalaus Avinurme Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 19. Vahur Tammesalu Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 161. Ljudmilla Kaaviste Paistu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 43. Katrin Raud Hageri Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 14. Feliks Palipea Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 67. Rein Rebane Avinurme Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 12. Valev Kruusalu Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 83. Eve Jakobsoo Võnnu Eesti Kodanike Komitee, 24. märts 1990
 • 44. Jüri Rohtla Hageri Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 54. Juhan Aasame Türi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 102. Viive Jüriso Järva-Jaani Eesti Kodanike Komitee, 15. aprill 1990
 • 68. Aili Rohtla Avinurme Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 5. Kalev Ots Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 41. Joonas Toomson Hageri Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 134. Inge Markson Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 55. Henn Haljas Pärnu-Jaagupi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 136. Ulvo Nael Tori Eesti Kodanike Komitee, 13. oktoober 1990
 • 89. Henn Oru Keila Eesti Kodanike Komitee, 3. aprill 1990
 • 157. Marje Kübar Tarvastu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 116. Ene Seestrand Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 142. Toomas Tõnissoo Torma Eesti Kodanike Komitee, 5. november 1990
 • 70. Pilve-Elvi Kuum Halliste Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 96. Peeter Mägi Nissi Eesti Kodanike Komitee, 5. aprill 1990
 • 152. Ingrid Altmart Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 23. veebruar 1991
 • 17. Tiit Toobal Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 78. Jüri Sepp Harju-Madise Eesti Kodanike Komitee, 21. märts 1990
 • 24. Benno Remmert Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 164. Ilme Eentalu Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 23. august 1992
 • 97. Andres Ammas Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 3. mai 1990
 • 124. Moonika Kangur Mihkli Eesti Kodanike Komitee, 30. mai 1990
 • 133. Voll Pärnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 155. Valev Kaska Tarvastu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 114. Boris Krolov Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 56. Saima Kalbus Pärnu-Jaagupi Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 139. Harri Kuuskla Keila Eesti Kodanike Komitee, 22. oktoober 1990
 • 159. Õilme Muni Paistu Eesti Kodanike Komitee, 7. september 1991
 • 18. Aino Talihärm Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 60. Erna Kauri Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 148. Liia Vilepalu Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 28. Nõmme Muuseum, 24. veebruar 1990
 • 127. Kalev Kask Kihnu Eesti Kodanike Komitee, 7. juuli 1990
 • 62. Linda Kolbak Vaivara Eesti Kodanike Komitee, 17. märts 1990
 • 115. Rein Viks Tapa Eesti Kodanike Komitee, 29. aprill 1990
 • 8. Vahto Murumets Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 165. Harri Henn Kambja Eesti Kodanike Komitee, 27. detsember 1992
 • 7. Tõnu Remma Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 25. Ahti Truupõld Nõmme Eesti Kodanike Komitee, 26. veebruar 1990
 • 143. Rudolf Laeva Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 74. Eha Kaljusaar Märjamaa Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 64. Salme Koppel Varbla Eesti Kodanike Komitee, 20. märts 1990
 • 147. Guido Prüüs Kuusalu Eesti Kodanike Komitee, 20. detsember 1990
 • 101. Taimi Meri Haapsalu Eesti Kodanike Komitee, 3. mai 1990
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →